Whiskey Topaz Ring

Whiskey Topaz and Diamond Ring
4.03ct Topaz

.12 Diamond

14k Gold

$795.